Rozšírené vyhľadávanie zón rozšírené vyhľadávanie nehnuteľností textové zobrazenie zón

Ponúkané služby

  • monitorovanie a fyzické ohliadky existujúcich priemyselných zón a parkov na území SR
  • stavebná, inžinierska a poradenská činnosť pre samosprávy
  • pomoc pri obsadzovaní priemyselných parkov
  • poskytovanie prvotných, základných informácií investorom o pripravenosti vybudovaných priemyselných zón a parkov
  • pomoc a poradenstvo pri realizácií investičných projektov
  • zjednodušenie komunikácie medzi štátom, podnikateľským prostredím a EÚ
  • vyhľadávanie podnikateľských nehnuteľností v jednotlivých regiónoch
  • správa databázy podnikateľských nehnuteľností

Cenník

Zverejnenie ponuky zóny / nehnuteľnosti pre mestá a obce 500 € bez DPH / rok

Poplatok zahŕňa katalogizáciu zóny v informačnom systéme „Spracovanie informácií o priemyselných parkoch Slovenska“ spoločnosti MH Invest, s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36 724 530, za účelom sprostredkovania predaja / kúpy danej nehnuteľnosti. a zverejnenie ponuky zóny na portáli www.priemyselneparkyslovenska.sk na obdobie jedného (1) roka. V zverejnení bude zahrnuté propagovanie ponúkanej zóny pre investorov, poskytovanie informácií o nehnuteľnostiach záujemcom.

Zverejnenie ponuky zóny / nehnuteľnosti pre fyzické a právnické osoby 1 000 € bez DPH / rok

Poplatok zahŕňa katalogizáciu zóny v informačnom systéme „Spracovanie informácií o priemyselných parkoch Slovenska“ spoločnosti MH Invest, s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36 724 530, za účelom sprostredkovania predaja / kúpy danej nehnuteľnosti. a zverejnenie ponuky zóny na portáli www.priemyselneparkyslovenska.sk na obdobie jedného (1) roka. V zverejnení bude zahrnuté propagovanie ponúkanej zóny pre investorov, poskytovanie informácií o nehnuteľnostiach záujemcom.


Zmluva o sprostredkovaní

Vážený záujemca, nižšie nájdete návrh zmluvy o sprostredkovaní. Zmluvné podmienky nie je možné meniť. V zmluve bude na základe zaslania Vašich údajov upravená identifikácia vlastníka, ako aj špecifikácia nehnuteľnosti a s tým súvisiace údaje podľa jednotlivého prípadu. Zmluvu bude pripravená spoločnosťou MH Invest, s.r.o. a zaslaná Vám na odsúhlasenie.

PDF   Zmluva o sprostredkovaní pre FYZICKÚ OSOBU PDF   Zmluva o sprostredkovaní pre PRÁVNICKÚ OSOBU