O projekte

Minister hospodárstva SR uznesením zo dňa 27. 9. 2012 poveril mandátom štatutárov spoločnosti MH Invest, s.r.o. kontrolou vybudovaných priemyselných parkov a zón, ktorým bola poskytnutá dotácia z MHSR a Nenávratných finančných prostriedkov EÚ.

MH Invest, s.r.o. monitoruje aj fyzicky obhliada existujúce priemyselné zóny a parky na území SR. Podrobne preveruje veľkosť parkov, dostupnosť, pripravenosť všetkých inžinierskych sietí podľa kategorizácie miery nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Pripravenosť Priemyselných zón a parkov ako aj aktuálne informácie pre investorov sú zverejnené v pravidelne aktualizovanej databáze.