Ponukový formulár - zóna

Vážený záujemca v prípade, že ste vlastníkom vysporiadaných pozemkov, ktoré by ste radi ponúkli investorom na predaj alebo prenájom k účelu výstavby priemyselného parku budeme od Vás požadovať podrobné informácie potrebné na zaregistrovanie do databázy. Registrácia Vašej zóny v databáze www.priemyselneparkyslovenska.sk je spoplatňovaná podľa aktuálneho cenníka. Informácie o našich službách a ich cenách nájdete TU.

Zaregistrovať môžete nehnuteľnosť, ktorej ste majiteľom alebo štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá nehnuteľnosť vlastní.

Postupujte podľa nasledovných krokov:

Odporúčame si nasledovný zoznam dokumentov (viď nižšie) vytlačiť a zhromaždiť všetky potrebné dokumenty v elektronickej podobe vo formáte .pdf Každý dokument musí byť uložený ako jedno samostatné .pdf, ak dokument obsahuje viac strán, všetky musia byť uložené v jednom súbore.

Dokumenty, ktoré je potrebné si stiahnuť, doplniť a zaslať na príslušnú inštitúciu a vyjadrenie so zákresom nahráte v ďalších krokoch do systému:

  1. Zoznam dokumentov potrebných na registráciu slúži ako prehľad všetkých dokumentov, ktoré budete potrebovať pri registrácii Vašej zóny. Túto tabuľku si môžete vytlačiť. Každý dokument musí byť uložený v elektronickej podobe ako jedno samostatné pdf. Ak dokument obsahuje viac strán, všetky musia byť uložené v jednom súbore.
  2. Potvrďte súhlas so zverejnením osobných údajov a údajov o predmetnej zóne.
  3. Do časti prílohy A, C a E nahrajte dokumenty v elektronickej podobe vo formáte .pdf, .dwg (max. 512 Kb) alebo fotodokumentáciu vo formáte .jpg, .gif /maximálny počet fotografií 6ks/. Políčka označené hviezdičkou sú povinné.
  4. Link v spodnej časti obrazovky slúži ako Vaše heslo. Skopírujte si ho a uložte, po opätovnom zadaní do prehliadača budete prihlásený a môžete pokračovať vo vyplňovaní formulára. Tento link Vám príde automaticky emailom, v prípade ak vyplníte svoju emailovú adresu v časti „Kontaktné údaje“.
  5. Vyplňte kontaktne údaje a overte si ich správnosť. Na základe týchto údajov Vás budú kontaktovať zamestnanci MH Invest, s.r.o.
  6. Vyplnenie ponukového formulára zóny je povinné v častiach zvýraznených červenou farbou: A - pozemok/lokalita, B - voľné budovy, sklady a výrobné haly, C - siete a napojenia.
  7. O úspešnosti vyplnenia formulára budete upovedomený emailom.
  8. Zverejnenie ponuky nehnuteľnosti na webstránke nie je automatické, podlieha odsúhlaseniu a overeniu údajov poverenými pracovníkmi, MH Invest, s.r.o., ktorí Vás budú kontaktovať.
  9. O zverejnení Vašej ponuky na webportáli www.priemyselneparkyslovenska.sk budete následne upovedomený emailom.

Dokumenty na stiahnutie:

Určenie technickej infraštruktúry (UTI)
žiadosť o UTi (ISenergetika)
žiadosť o UTi (ISkanal)
žiadosť o UTi (ISplyn)
žiadosť o UTi (doprava)
žiadosť o UTi (železnice)
žiadosť o UTi (letecký úrad)
žiadosť o UTi (Orange) žiadosť o UTi (Telekom)
žiadosť o UTi (povodie)
žiadosť o UTi (hydromelioracie)
žiadosť o UTi (ŽP)
čestné prehlásenie

Dokumenty, ktoré od Vás budeme potrebovať:

Právne upozornenie

Pre pokračovanie si prosím prečítajte nasledovné právne upozornenie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a údajov o predmetnej nehnuteľnosti