Ponukový formulár - nehnuteľnosť

Vážený záujemca v prípade, že ste vlastníkom priemyselnej, administratívnej budovy alebo budovy určenej na podnikanie, ktorú by ste radi ponúkli investorom na predaj alebo prenájom, budeme od Vás požadovať podrobné informácie, ktoré sa týkajú rozlohy, umiestnenia, sietí ich napojenia, komunikácií a inej technickej špecifikácie. Registrácia Vašej nehnuteľnosti v databáze nehnuteľností je spoplatňovaná podľa aktuálneho cenníka. Informácie o našich službách a ich cenách nájdete TU.

Zaregistrovať môžete nehnuteľnosť, ktorej ste majiteľom, povereným sprostredkovateľom alebo štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá nehnuteľnosť vlastní. V prípade, že registrujete nehnuteľnosť, ktorej nie ste majiteľom, registrácii musí predchádzať výslovný súhlas jej majiteľa s uverejnením ponuky na webstránke www.priemyselneparkyslovenska.sk.

Postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. Zoznam dokumentov potrebných na registráciu slúži ako prehľad všetkých dokumentov, ktoré budete potrebovať pri registrácii Vašej nehnuteľnosti. Túto tabuľku si môžete vytlačiť. Každý skenovaný dokument musí byť uložený v elektronickej podobe ako jedno samostatné pdf. Ak dokument obsahuje viac strán, všetky musia byť uložené v jednom súbore.
  2. Potvrďte súhlas so zverejnením osobných údajov a údajov o predmetnej nehnuteľnosti.
  3. Do časti prílohy A, C a E nahrajte dokumenty v elektronickej podobe vo formáte .pdf, .dwg (max. 512 Kb) alebo fotodokumentáciu vo formáte .jpg, .gif /maximálny počet fotografií 6ks/. Políčka označené hviezdičkou sú povinné.
  4. Link v spodnej časti obrazovky slúži ako Vaše heslo. Skopírujte si ho a uložte, po opätovnom zadaní do prehliadača budete automaticky prihlásený a môžete pokračovať vo vyplňovaní formulára. Tento link Vám príde automaticky emailom, v prípade ak vyplníte svoju emailovú adresu v časti „Kontaktné údaje“.
  5. Vyplňte kontaktne údaje a overte si ich správnosť. Na základe týchto údajov Vás budú kontaktovať zamestnanci MH Invest, s.r.o.
  6. Vyplnenie ponukového formulára nehnuteľnosti je povinné v častiach zvýraznených červenou farbou: A - voľné budovy, sklady a výrobné haly, B - inžinierske siete v objekte, C - pozemok (lokalita), D - siete a napojenia k/v blízkosti pozemku.
  7. O úspešnosti vyplnenia formulára nehnuteľnosti budete upovedomený emailom.
  8. Zverejnenie ponuky nehnuteľnosti na webstránke nie je automatické, podlieha odsúhlaseniu a overeniu údajov poverenými pracovníkmi, MH Invest, s.r.o., ktorí Vás budú kontaktovať.
  9. O zverejnení Vašej ponuky na webportáli www.priemyselneparkyslovenska.sk budete následne upovedomený emailom.

Dokumenty potrebné na registráciu

Právne upozornenie

Pre pokračovanie si prosím prečítajte nasledovné právne upozornenie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a údajov o predmetnej nehnuteľnosti